Użytkownik

informacje o użytkowniku
Imię: Marcin
Lokalizacja: Kraków
Okolice Centrum Handlowego Bonarka
email napisz email 606198264
 

Udzielam korepetycji

Przedmiot: analiza matematyczna
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: ciągi, zbieżność szeregów, pochodna jednej zmiennej, wielu zmiennych, badanie przebiegu funkcji, ekstrema funkcji, ekstrema warunkowe, lokalne, całka oznaczona i nieoznaczona, całka podwójna, równania różniczkowe. Cena za 1 lekcję (45 min): 35-40 zł. Tel: 606198...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: prognozowanie i symulacje
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: modele trendu: liniowe, logarytmiczne, wykładnicze, potęgowe i inne, błędy prognoz ex ante i ex post, modele adaptacyjne Browna i Holta, trendy jednoimienne i pełzające z wagami harmonicznymi, metody wskaźników sezonowości, funkcje dyskryminacyjne, modele logito...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: rachunek prawdopodobieństwa
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych: r. Poissona, Bernoulliego, normalny, jednostajny, geometryczny.Funkcja gęstości, wartość oczekiwana, wariancja, dystrybuanta. Dwuwymiarowa zmienna losowa. Regresja I oraz II rodzaju. Cena za 1 lekcję (45 min): 35...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: matematyka
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Solidne przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, kolokwiów, kartkówek. Zakres: algebra z elementami logiki (relacje i ich własności (spójność, zwrotność, przechodniość, itd.), struktury algebraiczne: grupy, ciała, przestrzenie wektorowe, macierze, wyznaczniki, równia m...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: badania operacyjne
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: programowanie liniowe, zagadnienia mieszanek, diety, wybór procesu technologicznego, algorytm transportowy (rozwiązania dopuszczalne i jego poprawa algorytmem potencjałów), algorytm przydziału (węgierski), gry z przeciwnikiem rozumnym/ o sumie zero/ i naturą, pr...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: ekonometria
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: akres: dobór zmiennych do modelu (m. Hellwiga), estymacja modeli jednorównaniowych (KMNK), parametry struktury stochastycznej, modele nieliniowe, metoda Gaussa-Newtona, prognozowanie, UMNK, estymator Zellnera, modele wielorównaniowe, podwójna i pośrednia MNK, analiza mn...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: statystyka
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: statystyka opisowa (szeregi statystyczne, miary opisowe zbiorowości statystycznej, korelacja, regresja, dynamika zjawisk, prognozowanie, współzależność trzech i wielu cech, współzależność cech jakościowych), statystyka matematyczna, wnioskowanie statystyczne (es...
  Zobacz ogłoszenie
Przedmiot: ekonomia matematyczna
Cena: 35zł / 45min
Ogłoszenie: Zakres: ciągłość korespondencji, suma algebraiczna, własności zbiorów produkcji,korespondencja podaży, relacja preferencji i jej własności (monotoniczność, wypukłość, nienasyconość), maksymalizacja użyteczności, równowaga Debreu z własnością prywatną. Wieloletnie doświa...
  Zobacz ogłoszenie

Opinie uczniów

Ocena ogólna:
Ilość opinii: 0
Użytkownik nie ma jeszcze żadnej opinii