Korepetytor

informacje o użytkowniku
Imię: Rafał
Lokalizacja: Warszawa
email napisz email 571278860
 

Udzielam korepetycji

Korepetycje ze statystyki

Przedmiot: statystyka
Cena: 50zł / 60min
Ogłoszenie: Statystyka - pomoc w analizach statystycznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), naukowych (m.in. statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, edukacja, itp.), badań rynkowych oraz wielu innych

SPSS, Excel, R, RStudio, SAS

Opracowanie z przystępnym opisem, interpretacja wyników

Testowanie hipotez, testy parametryczne i nieparametryczne, p-wartość
Rozkład normalny, chi-kwadrat, t-Studenta, F, Poissona oraz wiele innych
Statystyki opisowe, korelacje, test t-Studenta, analiza regresji, analiza wariancji, (uogólnione) modele liniowe, analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, skalowanie wielowymiarowe, statystyka bayesowska (np. modele hierarchiczne, MCMC), analiza szeregów czasowych, projektowanie eksperymentów, analiza przeżycia (survival analysis), statystyka obliczeniowa (np. metoda Monte Carlo, bootstrap, algorytm EM), statystyka przestrzenna, oraz wiele innych

13-letnia praktyka, magister statystyki oraz psychologii, doktorant PAN
Profesjonalnie, szybko i niedrogo

Usługa możliwa także w języku angielskim - wieloletnie doświadczenie w realizacji statystycznych usług dla klientów anglojęzycznych, dyplom brytyjskiej uczelni
Miejsce lekcji: u ucznia , u korepetytora , online
Zakres lekcji: studia
Doświadczenie: 13 lat

Opinie uczniów

Ocena ogólna:
Ilość opinii: 0
Użytkownik nie ma jeszcze żadnej opinii